AktualnościWszystkie

Bezpłatne szkolenia dla pracowników systemu oświaty

Bezpłatne szkolenia online organizuje Wielkopolskie Kuratorium w ramach projektu unijnego pn. „Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. wielkopolskim”. Szkolenia są skierowane do kadr kierowniczych, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Projekt „Edukacja Włączająca” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu uczniów w obszarze edukacji i szkoli pracowników systemu oświaty i JST w tworzeniu atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji oraz procesowi uczenia się ucznia w jego indywidualnym tempie.

Edukacja włączająca to sposób organizacji edukacji, który uwzględnia różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności. Dostosowuje system i tempo nauki do indywidualnych potrzeb, uzdolnień i trudności każdego ucznia. Wyklucza potrzebę segregacji uczniów, stanowi alternatywę dla integracji ucznia w środowisku szkolnym, która zakłada dostosowanie ucznia do realiów systemu edukacji.

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-JVR_fnrPUIPBoq1euF7vbzho5usfQtNDvU4gQL_EHLPJA/viewform

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content