AktualnościWszystkie

Bezpieczny Powiat – kolejne wyzwania

Wsparcie Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-ratowniczej Siron oraz komisariatu policji w Kraszewicach, współorganizacja warsztatów dla służb ratowniczych, wsparcie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, opracowanie standardów ochrony małoletnich oraz zmiany w statucie – to najważniejsze zadania, jakich podejmie się Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie. 14 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

  • Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakupu czterech akumulatorów bezobsługowych do zainstalowania w szafie serwerowej w powstającym posterunku policji w Kraszewicach za 2800 złotych – na wniosek komendanta powiatowego policji,
  • Zarząd podjął decyzję w sprawie pomocy w sfinansowaniu zakupu dwóch kasków dla operatorów quada ratowniczego w cenie 455 złotych za sztukę – na wniosek Stowarzyszenia Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-ratowniczej Siron,
  • Zarząd postanowił włączyć się w organizację warsztatów szkoleniowych dla ostrzeszowskich służb – ratowników oraz strażaków, a także zdobyć środki na zakup dwóch toreb medycznych dla policji oraz dwóch mierników gazów do karetek ratownictwa medycznego (na prośbę prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia).
  • Ponieważ Stowarzyszenie będzie organizować działania skierowane do dzieci konieczne jest opracowanie „ Standardów ochrony małoletnich” (standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci).

Istotnym punktem posiedzenia było omówienie propozycji zmian w statucie stowarzyszenia, mianowicie wśród celów statutowych oprócz dotychczasowych, takich jak:
1) kształtowanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego,
2) promowanie działań w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego,
3) wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
4) integrowanie organizacji pozarządowych, których celem jest bezpieczeństwo publiczne,
5) pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami,
6) promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami,
7) pozyskiwanie i wydatkowanie środków na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ostrzeszowskiego,
8) finansowanie zakupu środków transportowych i łączności, sprzętu elektronicznego oraz innych zakupów na funkcjonowanie instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, m.in. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, itp.,
9) udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej ofiarom wypadków i innych zdarzeń losowych,

Zarząd Stowarzenia proponuje zamieścić w statucie następujące cele:
10) wspieranie rozwoju i działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej,
11) działania na rzecz oświaty i wychowania,
12) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
13) wspieranie ochrony środowiska,
14) wspieranie i promowanie alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii,
15) wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych,
16) promocja walorów krajobrazowych i turystycznych,
17) aktywizacja i integracja lokalnych społeczności,
18) promocja i organizacja wolontariatu,
19) działalność charytatywna,
20)  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
21) działalność na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów i integracji międzypokoleniowej.

Ostateczna decyzja w sprawie zmian w statucie należy do Walnego Zgromadzenia Członków, jak ustalono posiedzenie wszystkich członków Bezpiecznego Powiatu odbędzie się w drugiej połowie maja.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content