AktualnościWszystkie

Autorskie wykłady sędzi Anny Marii Wesołowskiej

Z cyklem autorskich wykładów z zakresu problematyki przemocy i przestępczości dla dzieci, rodziców oraz pracowników instytucji pomocowych wystąpiła w Ostrzeszowie sędzia Anna Maria Wesołowska.

Z cyklem autorskich wykładów z zakresu problematyki przemocy i przestępczości dla dzieci, rodziców oraz pracowników instytucji pomocowych wystąpiła w Ostrzeszowie sędzia Anna Maria Wesołowska. Sędzia przybyła do Ostrzeszowa na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
22 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie Anna Maria Wesołowska spotkała się z dziećmi i młodzieżą, później z rodzicami i opiekunami, a 23 października z pracownikami instytucji – ośrodków pomocy społecznej, placówek oświatowych  i służb pomocowych.
Anna Maria Wesołowska jest sędzią od 36 lat, w 2000 roku zajęła się kwestią edukacji prawnej społeczeństwa, od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców i opiekunów. Wśród najbardziej skutecznych metod edukacji prawnej, do stosowania których zachęcała podczas spotkania z przedstawicielami instytucji i służb pomocowych, sędzia wymieniła między innymi: lekcje wychowawcze na sali sądowej, spotkania z sędziami rodzinnymi i z kuratorami (aby stworzyć dobre standardy postępowania), kąciki prawne w szkołach (np. poświęcone niebieskiej karcie, czy przestępstwu nękania), skrzynki korczakowskie, czyli anonimowe skrzynki pytań, a także symulacje sądowe w szkołach. Zdaniem Anny Marii Wesołowskiej, działać należy jak najszybciej i wszędzie, gdzie to jest  tylko możliwe, bo statystyki są zatrważające – w Polsce nie ma ani jednej klasy, w której nie występowałyby zachowania przemocowe! Sędzia uzmysławia uczestnikom spotkań i wykładów, jak potrzebna jest edukacja prawna, jak wiele zagrożeń czyha na dzieci i młodych ludzi w codziennym życiu i jak wielkim błędem, a nawet przestępstwem jest brak reakcji ze strony dorosłych.
W licznym gronie uczestników dzisiejszego wykładu, który odbywał się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, był ostrzeszowski wicestarosta Adam Mickiewicz.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content