AktualnościWszystkie

Apel w spr. gromadzenia materiałów do opracowania: „Historia grupowych transportów ostrzeszowskich więźniów politycznych wiosną 1940 roku do KL Dachau”

APEL

W SPRAWIE GROMADZENIA MATERIAŁÓW DO OPRACOWANIA
„Historia grupowych transportów ostrzeszowskich
więźniów politycznych  wiosną 1940 roku do KL Dachau”

SZANOWNI PAŃSTWO,
w kwietniu i maju 2020 roku przypadnie osiemdziesiąta rocznica grupowych wywózek ostrzeszowian do obozu koncentracyjnego Dachau (Niemcy). W tej sytuacji wskazana wydaje się publikacja, która przybliżyłaby sylwetki aresztowanych więźniów i ich losy. Inicjatywa opracowania wyszła z kręgów działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych oraz Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie. Powołano Komitet Redakcyjny opracowania, który tworzą: Marek Makieła, Bohdan Ogrodowski    i Mirosława Rzepecka.  Redakcję naukową publikacji zamierzamy oddać w ręce dr. Marka Rezlera.
Niezbyt  wiele dziś wiemy o ówczesnych więźniach politycznych z Ostrzeszowa i okolic, których w tych dwóch transportach było około sześćdziesięciu, a zatem apelujemy do rodzin byłych więźniów, by udzieliły nam informacji na temat swoich ojców, dziadków i pradziadków. Przygotowaliśmy ankietę z pytaniami, którą  po zgłoszeniu się członków rodzin do niżej wymienionych punktów zbierania informacji o więźniach, przekażemy lub prześlemy do wypełnienia:
– u p. Mirosławy Rzepeckiej w Muzeum Regionalnym w  Ostrzeszowie,  Muzeum Regionalne 63-500 Ostrzeszów, Rynek – Ratusz, tel. 62 730 20 42, e-mail: muzeumostrzeszow@gmail.com,
– u p. Marka Makieły prezesa Poznańskiego Klubu TPZO w Poznaniu na adres: 60-401 Poznań ul. Bystrzycka 2, tel. 604 269 663, e-mail:marekmakiela@o2.pl
Interesują nas też dokumenty obozowe, wspomnienia, relacje, listy z obozów do rodzin, fotografie, opublikowane i zachowane rękopisy itd. Materiały zostałyby wypożyczone za potwierdzeniem odbioru i po zreprodukowaniu w nienaruszonym stanie zwrócone właścicielom. Bez tych informacji upamiętnienie przodków będzie niemożliwe. Wszystko więc zależy od życzliwości, ofiarności i zaufania rodzin byłych więźniów obozu koncentracyjnego Dachau i innych. Patriotyczny obowiązek przodków nas do tego zobowiązuje.

Komitet Redakcyjny


Materiał zdjęciowy do apelu – ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie i archiwum Instytutu Zachodniego:

Tekst „Tajne fotografie Marii Gollusińskiej” z archiwum Instytutu Zachodniego autorstwa Bogumiła Rudawskiego znajduje się tutaj:

BIOGRAM WIĘŹNIA

Imię /imiona/ i nazwisko.

Data i miejsce urodzenia.

Imię, nazwisko i zawód ojca.

Imię, nazwisko /nazwisko panieńskie/ i zawód matki.

Przebieg nauki w szkole powszechnej, średniej, wyższej( uzyskany stopień naukowy).

Zawód, wykonywana praca przed uwięzieniem i po (dot. osób zwolnionych z obozów).

Przebieg służby wojskowej.

Zaangażowanie w konspirację niepodległościową, udziału w I i II wojnie  światowej,
w powstaniach: wielkopolskim, śląskich.

Działalność społeczna .

Okupacja hitlerowska 1939 – 1945 i radziecka 1939 – 1941.

12. Numery obozowe  więźnia oraz czas i miejsca osadzenia więźnia. Czas  przebywania
w obozie.

13. Ewentualne doświadczenia pseudo-medyczne na więźniu.

14. Czynności wykonywane przez więźnia w obozie koncentracyjnym.

15.  Losy powojenne. Praca zawodowa, społeczna, osiągnięcia.

16.  Data i miejsce zgonu, miejsce pochówku.

17.  Ordery i odznaczenia: kiedy nadane. UWAGA ! W przypadku Orderu 

Wojennego Virtuti Militari podać klasę, kolejny numer, kiedy order nadano,

za jaki czyn bojowy, kto nadał.

18.  Data zawarcia związku małżeńskiego, imię /imiona/ i nazwisko panieńskie

 oraz zawód żony.

19. Dzieci: imiona, data ich urodzenia. W przypadku córek – nazwisko po ich ew. zamążpójściu.

20. Sposoby upamiętnienia osoby objętej ankietą: tablice, pomniki, nazwy ulic,

wzmianki w publikacjach.

21. Specjalne życzenia osoby wypełniającej ankietę dotyczące treści biogramu,

/ na co zwrócić szczególną uwagę, co lepiej pominąć itd./.

22. Ciekawostki, anegdoty na temat danej osoby itd.

23. Materiały źródłowe, zdjęcia, dokumenty, pamiątki po więźniach itp.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content