Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w powiecie ostrzeszowskim

zakontraktowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

 

Lp.

Nazwa świadczenia

Nazwa świadczeniodawcy

Adres, telefon

Godziny przyjęć

 1.  

Poradnia
alergologiczna

Centrum Medyczne

Alergo-Medica

63-300 Ostrzeszów

ul. Wieluńska 18,

tel. 62-7203380,
665 336 050

Pon. 10.30 – 16.00

Wt. 9.00 – 15.30

Śr. 12.00 – 18.00

Czw. 7.30 – 14.30

 1.  

Poradnia
chirurgii ogólnej

Przychodnia Specjalistyczna
„Dłubak” NZOZ

63-500 Ostrzeszów

ul. Przemysłowa 8,

tel. 62-7303760

Pon. 10.00 – 14.30

Wt. 8.30 – 14.00

Śr. Czw. 8.00 – 18.00

Pt. 8.00 – 12.00

Pomoc Sp. z o. o.

63-500 Ostrzeszów,

ul. Powstańców Wlkp.31

tel. 62-7303875, 
601 780 158

Pon. Śr. 8.00 – 16.00

Czw. j. w.

Wt. Pt. 10.00 – 18.00

 1.  

Poradnia

chirurgii
urazowo-ortopedycznej

NZOZ ARTHRON

Przychodnia Specjalistyczna

63-500 Ostrzeszów

ul. Pocztowa 6,

tel. 62-7301819,

601 780 158

Pon. 8.00 – 15.00

Wt. 8.00 – 14.00

Śr. 12.00 – 19.00

Czw. 11.00 – 19.00
Pt. 8.00 – 19.00

Sob. 8.00 – 15.00

Pomoc Sp. z o. o.

63-500 Ostrzeszów,

ul. Powstańców Wlkp.31

tel. 62-7303875, 
601-780-158

Pon. 16.00 – 21.00
Śr. 15.30 – 21.00

Pt. 8.00 – 14.00 /
16.30 – 21.00

 1.  

Poradnia chorób

wewnętrznych

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

63-500 Ostrzeszów
al. Wolności 4,

tel. 62-5032284

Pon. Pt. 14.00 – 18.00

Śr. 10.00 – 14.00

 1.  

Poradnia
dermatologiczna

NZOZ Poradnie Specjalistyczne „MEDICUS” s. c.

63-500 Ostrzeszów

al. Wolności 1A,

tel. 62- 5032250

Pon. Wt. 9.00 – 14.00

Śr. 14.00 – 18.00

NZOZ

Przychodnia Rodzinna” s. c.

63-520 Grabów n. Pr.

ul. Mickiewicza 1,

tel. 62-7305060

Wt. 11.00 – 20.00

Śr. . 8.00 – 15.00

Czw. 8.00 – 17.00

 1.  

Pracownia fizjoterapii

Pomoc Sp. z o. o.

63-500 Ostrzeszów,

ul. Powstańców Wlkp.31
tel. 62-7303875

Pon. – Pt. 7.00 – 18.00

Fizjo-M Monika Adamska

63-500 Ostrzeszów,
al. Wolności 1a

tel. 668 819 663

Pon. – Pt 8.00 – 19.00

 1.  

Poradnia
kardiologiczna

NZPiSOZ „ESKULAP”

63-500 Ostrzeszów

ul. Dworcowa 4,

tel. 62-7322392

Pon. 7.30 – 15.30

Wt. 7.30 – 15.30 / 16.00 – 21.00

Śr. 8.00 – 15.30

Pt. 8.00 – 15.30 / 16.00 – 19.00

 1.  

Poradnia leczenia
uzależnień

Ośrodek „Remedium”

63-500 Ostrzeszów

ul. Harcerska 8,

tel. 62-7301078

Pon. – Pt. 8.00 – 20.00

 1.  

Poradnia
logopedyczna

Ośrodek „Remedium”

63-500 Ostrzeszów

ul. Harcerska 8,

tel. 62-7301078

Pon. Śr. 8.00 – 20.00

Czw. j. w.

Wt. 8.00 – 19.00

Pt. 12.00 – 20.00

Centrum Logopedii, Uzależnień
i Mediacji Sądowych, Edukacja, Profilaktyka, Terapia, J.Z. Szeliga s. c.

63-500 Ostrzeszów

ul. Sikorskiego 19,

tel. 792 455 595

Pon. 14.30 – 19.30

Wt. 13.00 – 20.00

Śr. 14.00 – 16.00

Czw. 8.00 – 18.30

Pomoc Sp. z o. o.

63-500 Ostrzeszów

ul. Powstańców Wlkp.31 tel. 62-7303875, 
601 780 158

Pon. 10.00 – 20.00

Śr. 14.00 – 20.00

Czw. 10.00 – 18.00

Pt. 12.00 – 15.00

 1.  

Poradnia
neurologiczna

NZOZ Poradnie Specjalistyczne „MEDICUS” s. c.

63-500 Ostrzeszów,

al. Wolności 1A,

tel. 62-5032250

Pon. Wt. 8.00 – 15.00

Śr. 11.00 – 18.00

Czw. 8.00 – 14.00

 1.  

Poradnia
okulistyczna

Pomoc Sp. z o. o.

63-500 Ostrzeszów

ul. Powstańców Wlkp.31 tel. 62-7303875,
601 780 158

Pon. 16.00 – 19.00

Wt. Czw. Sob. 8.00 – 18.00

Śr. 10.00 – 20.00

Pt. 10.00 – 19.00

 1.  

Poradnia
onkologiczna

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

63-500 Ostrzeszów

al. Wolności 4,

tel. 62-5032236

Czw. Pt. 14.00 – 18.00

Sob. 10.00 – 16.00

 1.  

Poradnia laryngologiczna /
otolaryngologiczna

NZOZ Poradnie Specjalistyczne „MEDICUS” s. c.

63-500 Ostrzeszów

al. Wolności 1A,

tel. 62-5032250

Wt. Czw. 9.00 – 14.00

Śr. 12.00 – 18.00

Pomoc Sp. z o. o.

63-500 Ostrzeszów

ul. Powstańców Wlkp.31 tel. 62-7303875,
601 780 158

Wt. 10.00 – 15.00

Śr. 15.30 – 18.30

Czw. 9.00 – 15.30

Pt. 11.00 – 18.00

NZPiSOZ „ESKULAP”

63-500 Ostrzeszów

ul. Dworcowa 4 A,

tel. 62-7322390

Wt. 15.30 – 21.30

Śr. 8.00 – 15.30

Pt. 8.00 – 13.00

 1.  

Poradnia pediatryczna

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

63-500 Ostrzeszów

al. Wolności 4,

tel. 62-5032281

Pon. Czw. 8.00 – 12.00

Wt. Pt. 10.00 – 14.00

Śr. 14.00 – 18.00

 1.  

Poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia „K”

Cytodiagnostic”
Gajewscy Sp. j.
.

63-500 Ostrzeszów
Powstańców Wlkp 15a,

tel. 535 559 221

Pon. Wt. 8.00 – 18.00

Pt. j. w.

Śr. Czw. 10.00 – 20.00

Pro Salute Feminae”
Karwacka Sp. j.

63-500 Ostrzeszów

ul. Wieluńska 18,

tel. 607-581-764

Wt. 14.30 – 19.30

Śr. 8.00 – 14.00

Pt. 8.00 – 13.00

Pomoc Sp. z o.o.

63-500 Ostrzeszów

ul. Powstańców Wlkp.31 tel. 62-7303875, 
601-780-158

Pon. 13.00 – 18.00

Śr. 8.00 – 13.00

Czw. 9.00 – 13.00

NZOZ
„Przychodnia Rodzinna” s. c.

63-520 Grabów n. Pr.

ul. Mickiewicza 1,

tel. 62-7305060

Śr. 11.30 – 18.30

Pt 11.30 – 20.00

Sob. 9.00 – 15.00

SPZOZ Miejsko-Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Mikstacie

63-510 Mikstat

ul. Mickiewicza 1,

tel. 62-7310004

Pon. 12.00 – 18.00

Śr. Czw. 8.00 – 14.00

Pt 10.00 – 16.00

 1.  

Poradnia
proktologiczna

Przychodnia Specjalistyczna „Dłubak” NZOZ

63-500 Ostrzeszów

ul. Przemysłowa 8,

tel. 62-7303760

Pon. 8.00 – 12.00

Wt. 8.00 – 8.30 / 9.30 – 10.00

Śr. 10.00 – 14.00

Czw. 14.00 – 18.00

Pt. 10.00 – 12.00

 1.  

Poradnia
preluksacyjna

NZOZ ARTHRON Przychodnia Specjalistyczna

63-500 Ostrzeszów

ul. Pocztowa 6,
tel. 62-7301819

Pon. Śr. 8.00 – 12.00

Wt. 14.00 – 18.00

Czw. 8.00 – 11.00

 1.  

Poradnia
pulmonologiczna

NSZOZ Medihelp Plus

63-500 Ostrzeszów

ul. Dworcowa 4A,

tel. 62-7361258,
735 033 267

Pon. 15.45 – 19.45

Śr. 15.00 – 19.00

Czw. 15.30 – 18.00

Pt. 8.00 – 12.00

 1.  

Poradnia
zdrowia psychicznego

Pomoc Sp. z o .o

63-500 Ostrzeszów

ul. Powstańców Wlkp.31 tel. 62-7303875, 
601-780-158

Pon. – Pt. 8.00 – 20.00

Sob. 8.00 – 18.00

 1.  

Ośrodek Środowiskowej opieki psychologicznej
i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Pomoc Sp. z o. o

63-500 Ostrzeszów

ul. Powstańców Wlkp.31 tel. 62-7303875, 
603 454 464

Pon. Czw. 8.00 – 16.00

Wt. 11.00 – 20.00

Śr. 8.00 – 20.00

Pt. 8.00 – 19.00

Sob. 7.00 – 15.00

 1.  

Poradnia

reumatologiczna

NZOZ „Przychodnia Rodzinna” s.c.

63-520 Grabów n. Pr.

ul. Mickiewicza 1,

tel. 62-7305060

Wt. Pt 16.00 – 20.00

Sob. 8.00 – 15.00

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

63-500 Ostrzeszów
al. Wolności 4,

tel. 62-5032266

Pon. 14.00 – 18.00

Wt. 7.30 – 11.30

Śr. 7.30 – 14.00

 1.  

Rehabilitacja

NZOZ

Przychodnia Rodzinna” s. c.

63-520 Grabów n. Pr.

ul. Mickiewicza 1,

tel. 62-7305060

Pon. – Pt. 8.00 – 18.00

 1.  

Poradnia
urologiczna

Przychodnia Specjalistyczna „Dłubak” NZOZ

63-500 Ostrzeszów

ul. Przemysłowa 8,

tel. 62-7303760

Śr. 13.00 – 17.00

Czw. 14.00 – 18.00

Pt 8.00 – 12.00

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

63-500 Ostrzeszów
al. Wolności 4,

tel. 62-5032266

Czw. 13.00 – 18.00

Pt. 16.00 – 20.00

Sob. 8.00 – 20.00

 1.  

Hospicjum domowe

Zakład Opieki Paliatywnej „Dobry Samarytanin”

63-500 Ostrzeszów

ul. Wł. Grabskiego 2,

tel. 607 245 423

całodobowo

Oprac. na podstawie danych NFZ Poznań, marzec 2022 r.

Maria Gąsiorek

 

 

Back to top button
Skip to content