AktualnościWszystkie

Aktualna sytuacja w DPS Marszałki – 18 czerwca, godz. 9:30

Spośród 29 pracowników zamkniętych w DPS z mieszkańcami, 28 osób ma ujemny wynik testów na obecność koronawirusa, u jednej osoby badanie było nieudane i test należy powtórzyć.
Spośród pracowników pozostających poza placówką u jednej osoby stwierdzono wynik pozytywny, nie spłynęły jeszcze wyniki 2 osób, wszystkie pozostałe są wolne od koronawirusa.
Nie ma jeszcze wyników wszystkich mieszkańców DPS, dodatni wynik stwierdzono u jednej podopiecznej, która mieszka na tym samym piętrze, co osoby, u których wcześniej stwierdzono wynik dodatni. Można przypuszczać, że wyniki pozostałych domowników są negatywne, ponieważ służby sanitarne o wynikach dodatnich informują niezwłocznie.
W tej chwili w szpitalach jednoimiennych w Poznaniu przebywa 1 pracownik oraz 7 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach (u 6 stwierdzono obecność koronawirusa, a jedna mimo wyniku ujemnego przebywa pod obserwacją, ponieważ przebywała w jednej karetce z osobami zarażonymi). Pracownica, u której stwierdzono wynik pozytywny w poniedziałkowych badaniach przebywa pod obserwacją domową.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content