AktualnościWszystkie

Akcja Rekrutacja

10 czerwca roku kadra wychowawcza 15-5 Hufca Pracy w Ostrzeszowie, we współpracy z pracownikami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu, rozpoczęła akcję promocyjno-informacyjną. 15-5 Hufiec Pracy w Ostrzeszowie to jednostka, która samodzielnie funkcjonuje od listopada 2015 roku. Komendantem jednostki jest Małgorzata Wardęga.  15-5 Hufiec Pracy w Ostrzeszowie, tak jak i pozostałe jednostki, podlega Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu. Zadania wynikające ze statutu OHP to przede wszystkim sprawowanie opieki i wychowanie młodego pokolenia. Do podstawowych działań, które realizuje 15- 5 Hufiec Pracy w Ostrzeszowie należy: planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, realizacja programów wychowawczych, realizacja imprez wychowawczo-edukacyjnych, stymulowanie rozwoju samorządności młodzieży OHP, funkcjonowanie kół zainteresowań, monitorowanie losów absolwentów OHP, realizacja przedsięwzięć z partnerami, z którymi zawarto porozumienia – wyjaśnia Daria Blewąska z 15-5 Hufca Pracy w Ostrzeszowie.
Akcja Rekrutacja ma na celu zapoznanie młodzieży, która ukończyła 14 lat i chce podjąć naukę w szkole branżowej, z ofertą OHP. Plakaty reklamujące działalność OHP rozmieszczone zostały w ogólnodostępnych miejscach w całym Ostrzeszowie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content