AktualnościWszystkie

86 posiedzenie Zarządu Powiatu

21 września odbędzie się 86 posiedzenie Zarządu Powiatu. Obrady będą się odbywały na zasadzie wideokonferencji.
W programie obrad znajdą się między innymi wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym oraz projekty uchwał Zarządu w sprawach:
– zatrudnienia dyrektora w Domach Pomocy Społecznej w Kochłowach i Marszałkach,
– pełnomocnictwa do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
– przekazania darowizny rzeczowej dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
– uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach.
– wyboru reprezentanta powiatu ostrzeszowskiego w Stowarzyszeniu WOKiSS z siedzibą w Poznaniu
Ponadto Zarząd Powiatu rozpatrzy szereg wniosków do przyszłorocznego budżetu powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content