AktualnościWszystkie

85 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie

14 września odbędzie się 85 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Pod obrady Zarządu trafią między innymi takie zagadnienia jak”:
– umowa z województwem wielkopolskim dotycząca przekazania dotacji celowej na remont szatni w ILO,
– sprawozdanie gminy Czajków z wykorzystania pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5585P Czajków-Śniegule,
– umowa z PFRON na realizację Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D.
– Umowa z województwem wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”,
– wnioski jednostek o dokonanie zmian w planie finansowym,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.
– pismo Sołtysa Pustkowie Południe o zamontowanie progów spowalniających na ul. Jasnej,
– uchwała Zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego DPS Marszałki,
– protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi,
– decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zapewnienia 4 łóżek obserwacyjnych w szpitalu dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19,
– program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok,
– wnioski do budżetu powiatu na 2021 rok.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content