AktualnościWszystkie

75 posiedzenie Zarządu

15 czerwca odbędzie się 75 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Pod e-obrady Zarządu trafi informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, a także informacja Urzędu Miasta i Gminy Mikstat o przedłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania miasta Mikstat. Zarząd przyjmie też informację o wykorzystaniu dotacji na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej i Doruchowie.
Ponadto Zarząd omówi sprawy takie jak: dodatkowe środki z Funduszu Pracy dla PUP od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, niewystarczająca rekompensata wynagrodzeń z tytułu Covid19 dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe prace remontowe budynku I LO, system pracy Domów Pomocy Społecznej w Kochłowach i Kobylej Górze oraz zmiany w planach finansowych Domu Dziecka i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content