AktualnościWszystkie

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

19 lutego odbędzie się 60 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Zarząd wypracuje uchwałę w sprawie opinii o projekcie Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Mikstat na lata 2020 – 2023 z perspektywą do 2027 roku, a także uchwałę w sprawie przekazania środków uzyskanych z tytułu zwolnień podatkowych na zakładowy fundusz aktywności ZAZ w Książenicach.
Ponadto członkowie Zarządu rozpatrzą wnioski, jakie wpłynęły od ostatniego posiedzenia z samorządów gminnych oraz jednostek organizacyjnych powiatu, a także zapoznają się ze stanowiskiem wypracowanym przez Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie wzrostu wyceny świadczeń medycznych o 15% (stanowisko t zostało przekazane wiceministrowi zdrowia Januszowi Cieszyńskiemu). Na zakończenie posiedzenia Zarząd zapozna się z informacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej o wykorzystaniu dotacji w styczniu 2020 roku.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content