AktualnościWszystkie

Komisja finansów w Domu Dziecka i w ZAZ

Komisja Finansów i Mienia Powiatu na ostatnim swoim posiedzeniu (26 kwietnia) udała się do Książenic, by zwizytować tamtejszy Dom Dziecka oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Przedmiotem zainteresowania komisji były kwestie finansowe, baza lokalowa, wyposażenie oraz potrzeby i plany obu placówek.

Dom Dziecka w Książenicach 2 lata temu został oddzielony od Domu Dziecka w Ostrzeszowie ponieważ, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie nie więcej niż 14 dzieci. Tak więc Dom Dziecka w Ostrzeszowie został przekształcony w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze – obie są jednostkami organizacyjnymi powiatu ostrzeszowskiego i funkcjonują w formie jednostek budżetowych; mają wspólną obsługę administracyjną i finansową. W każdej placówce mieszka 14 dzieci.

Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach prowadzi działalność od 2004 roku na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a powiatem ostrzeszowskim – organizatorem i organem prowadzącym. Zakład jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Głównym celem zakładu jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób oraz stwarzanie im jak najkorzystniejszych warunków do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Prowadzona przez ZAZ działalność gospodarcza ma tylko charakter pomocniczy, nie ma na celu osiągnięcie zysku, a uzyskiwane dochody (ewentualny zysk) przeznaczane są na zakładowy funduszu aktywności, z którego to finansowane są zadanie związane z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Zakład prowadzi działalność gospodarczą o charakterze usługowym, w tym:
− usługi pralnicze,
− prace z zakresu ochrony i hodowli lasu,
− montaż akcesoriów meblarskich,
− sortowanie i konfekcjonowanie artykułów spożywczych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content