AktualnościWszystkie

Powiatowa Rada Rynku Pracy – nowa kadencja

6 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Posiedzenie w imieniu Starosty Ostrzeszowskiego otworzyła wicestarosta Zofia Witkowska wręczając powołania nowym członkom Rady. Powiatowa Rada Rynku Pracy funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z 20 kwietnia 2024 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.)

Powiatowa Rada pełni rolę opiniodawczo-doradczą wobec Starosty Ostrzeszowskiego.
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2023–2026 weszli przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz samorządów gminnych:
Maria Adamska, Jerzy Kałużny, Małgorzata Rajska – reprezentujący związki zawodowe,
Dariusz Grzesik, Ziemisław Szmaj – reprezentujący system edukacji w wymiarze kształcenia zawodowego,
Jerzy Koszarny, Adam Warzybok  – przedstawiciele pracodawców,
Jan Puchała, Zofia Witkowska – reprezentanci samorządu lokalnego,
Mariusz Witek, Anna Mądra – reprezentanci samorządu oraz organizacji pozarządowej Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania,
Ilona Brej – reprezentantka organizacji pozarządowej.

Powiatowa Rada Rynku Pracy dokonała wyboru nowego prezydium. Funkcję przewodniczącego jednogłośnie powierzono Mariuszowi Witkowi – przedstawicielowi samorządu gminy Kobyla Góra, będącemu  jednocześnie członkiem OLGD.  Wiceprzewodniczącą została Anna Mądra pełniąca funkcję wiceburmistrza Grabowa nad Prosną, będąca jednocześnie członkinią OLGD.

W trakcie spotkania członkowie Rady zapoznali się z bieżącą sytuacją na rynku pracy, jak również zaopiniowali wnioski dotyczące dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content