AktualnościWszystkie

234 posiedzenie Zarządu Powiatu

28 września odbędzie się 234 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. W porządku obrad znajdą się między innymi takie zagadnienia jak:

– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,
– wnioski jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2028,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok,
– wniosek M. Maląg – posłanki na Sejm RP o nieodpłatne użyczenie infrastruktury w celu dystrybucji materiałów wyborczych,
– zawiadomienie wójta Kobylej Góry o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy Kobyla Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opinie wydziałów.
– wnioski do budżetu na 2024 rok.

O godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony konkurs na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content