AktualnościWszystkie

233 posiedzenie Zarządu Powiatu

21 września odbędzie się 233 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje między innymi następujące zagadnienia:
– omówienie protokołu kontroli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu,
– wniosek Domu Dziecka w Książenicach o środki finansowe na realizację zaleceń pokontrolnych.
– pismo Oddziału Ginekologiczno-Położniczego OCZ w sprawie zakupu krzesła porodowego oraz laktatora,
– wniosek sołectwa Myje–Potaśnia o remont pozostałych odcinków drogi,
– wniosek o wyrażenie zgody na nieodpłatne wywieszenie materiałów promocyjnych Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu RP,
– pismo Urzędu Gminy Kobyla Góra o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
– wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie o zatwierdzenie preliminarza kosztów działalności placówki,
– pismo dyrektora PUP dotyczące pilnej potrzeby zakupu służbowego samochodu,
– wnioski do budżetu 2024:
– sołectwo Szklarka Myślniewska – oczyszczenie rowów i poboczy przy drodze powiatowej
– wniosek KGW Rogaszyce – obchody 60-lecia powstania KGW Rogaszyce
– Stowarzyszenie „Dorośli dla Dzieci” – opieka nad dziećmi z głębokim autyzmem
– sołtys Siedlikowa – zadania drogowe
– Komenda Powiatowa PSP Ostrzeszów – zakup lekkiego samochodu operacyjnego
– Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 – konkurs fotograficzny „Moje miejsce – mój czas”
– Zespół Muzyczny Rogaszanie – Jubileusz 25-lecia istnienia zespołu
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej – obchody 230 rocznicy wybuchu powstania kościuszkowskiego, edukacja regionalna młodzieży i mieszkańców
– Burmistrz Ostrzeszowa – plan finansowy Biblioteki Publicznej
– Zarząd UTW – zakup 3 maszyn do szycia.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content