AktualnościWszystkie

230 posiedzenie Zarządu Powiatu

24 sierpnia odbędzie się 230 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Pod obrady Zarządu trafią między innymi takie zagadnienia jak:
– pisma Wojewody Wielkopolskiego o zmianach planów dotacji celowych,
– wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023–2028,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w WPF na lata 2023–2028,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok,
– pismo PCPR informujące o wstępnej kalkulacji kosztów na 2023 rok z tytułu obciążenia gmin kosztem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
– pismo Urzędu Gminy Doruchów przekazujące zgłoszone wnioski drogowe przez radnych Rady Gminy.
– petycja mieszkańców sołectwa Doruchów w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5599P Doruchów – Emilianów – granica powiatu kępińskiego,
– wnioski ZS nr 1 o zgodę na zatrudnienie osób niebędących nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,
– wniosek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Ostrzeszów o dofinansowania zakupu pucharów i nagród na zakończenie sezonu lotów,
– wniosek PZERi Koła nr 12 oraz Zespołu Jubilaci o ujęcie dofinansowania w 2024 roku,
– informacja WUW w Poznaniu o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024,
– informacja ZS nr 1 o zamiarze realizacji urlopu dla poratowania zdrowia dla dwóch nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024.

Po posiedzeniu Zarządu odbędzie się – konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content