AktualnościWszystkie

222 posiedzenie Zarządu Powiatu

20 czerwca po raz 222 zbierze się Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie.
Pod obrady Zarządu trafią między innymi takie zagadnienia jak:
– uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2022 rok,
– projekty uchwał Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia awansów zawodowych nauczycieli,
– informacja Stowarzyszenia Aktywni przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej o zakończonych pracach remontowych,
– pismo Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa o ufundowanie wyróżnień lub upominków dla KGW biorących udział w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”,
– wniosek Związku Powiatów Polskich do Ministerstwa Zdrowia o odroczenie płatności składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w stosunku do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną,
– interwencja ZPP do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niedostatecznej wysokości dotacji przekazywanej powiatom na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content