AktualnościWszystkie

221 posiedzenie Zarządu Powiatu

7 czerwca odbędzie się 221 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Pod obrady Zarządu trafią między innymi następujące zagadnienia:

– autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok,

– umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach,

– uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora PCPR w Ostrzeszowie do podpisania umowy na realizację projektu Wsparcie dezinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim.

– informacja Stowarzyszenia Aktywni z wykorzystania dotacji ŚDS Doruchów,

– notatka z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

– informacja o działalności Związku Powiatów Polskich w okresie od 20 marca do 30 maja 2023 r.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content