AktualnościWszystkie

161 posiedzenie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 1 marca br przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sprawozdanie z działalności Wydziału Budownictwa i Środowiska Starsostwa Powiatowego za 2021 rok. Sprawozdania zostały przedstawione i omówione na posiedzeniu przez kierownictwo.

Jednym z wielu tematów, było omówienie umowy współpracy powiatu ostrzeszowskiego z powiatem kępińskim w zakresie realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w powiecie kępińskim i ostrzeszowskim” w ramach Poddziałannia 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa została podpisana 25 lutego br. w Kępnie. Projekt prowadzony jest przez PCPR ostrzeszowski i kępiński a realizowany przez partnera – Fundację AKME.

Starosta ostrzeszowski przedstawił również Zarządowi aktualną sytuację związaną z uruchomieniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content