AktualnościWszystkie

108 posiedzenie Zarządu

2 marca odbędzie się wideoposiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Pod obrady Zarządu trafi między innymi informacja o działalności Domów Pomocy Społecznej w Kochłowach i Marszałkach oraz Domu Dziecka w Ostrzeszowie w 2020 roku, a także informacja PFRON w sprawie wysokości środków funduszu przypadających na powiat w 2021 roku. Ponadto Zarząd podejmie uchwałę w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu ostrzeszowskiego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej w 2021 roku.
Zarząd Powiatu zapozna się też z pismem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie restrukturyzacji szpitali, stanowiskiem SGiPW w sprawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-27, oraz stanowiskiem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącym proponowanej alokacji środków dla Wielkopolski w programie regionalnym na lata 2021-2027.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content