AktualnościWszystkie

105 posiedzenie Zarządu

We wtorek 9 lutego odbędzie się 105 posiedzenie Zarządu Powiatu. Pod obrady Zarządu trafią sprawozdania Szkolnego Związku Sportowego oraz Ludowego Związku Sportowego z wydatkowania dotacji, rozliczenie dotacji celowych otrzymanych w 2020 przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Doruchowie i Kuźnicy Grabowskiej, sprawozdanie Stowarzyszenia Aktywni z realizacji zadań publicznych w 2020 roku, a także wnioski ŚDS w Doruchowie oraz Kuźnicy Grabowskiej o zatwierdzenie preliminarza kosztów działalności na 2021 rok.
Ponadto Zarząd zapozna się z zestawieniem kwot środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację zadań wynikających z ustawy covidowej na 2021 rok oraz z zawiadomieniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii o kwocie środków Funduszu Pracy na zadania covidowe dla PUP Ostrzeszów.
Na zakończenie członkowie Zarządu zapoznają się z oświadczeniem złożonym przez senator Ewę Matecką dotyczącym relacji władz z samorządami i odpowiedzi przedstawicieli rządu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content