AktualnościWszystkie

Zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

Od dzisiaj do 13 września, decyzją Wojewody Wielkopolskiego została zawieszona działalność placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora oraz warsztatów terapii zajęciowej.
Zgodnie z art. 11 ustawy o sczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywowałnych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego , samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjnenieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content