AktualnościWszystkie

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie powiatowego rzecznika konsumentów

Udziela porad, występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, wytacza powództwa, edukuje i informuje – powiatowy rzecznik konsumentów ma pełne ręce pracy. Funkcję tę nieprzerwanie od 2004 roku w pełni Mariola Guzenda. Pomaga ona wyjaśnić kruczki prawne, radzi i przygotowuje reklamacje, pisma, pozwy. Co roku, w marcu, rzecznik przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności Zarządowi Powiatu.
Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie przyjął sprawozdanie powiatowego rzecznika konsumentów za 2018 rok.
Działalność rzecznika nie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich i polegała głównie na  świadczeniu konsumentom różnego rodzaju pomocy prawnej m.in. udzielaniu porad, pomocy w przygotowywaniu reklamacji, pism i wyjaśnień, a także analizowaniu umów, pism i wystąpień przedsiębiorców do przedsiębiorców lub konsumentów.
W ubiegłym roku powiatowa rzecznik konsumentów Mariola Guzenda udzieliła 357  porad i informacji prawnych.
Ze względu na problemy jakie zgłaszane były rzecznikowi, tematyka  reklamacji była różnorodna i dotyczyła mi.in. obuwia i odzieży, sprzętu TV i AGD, usług i materiałów budowlanych, usług ubezpieczeniowych, usług gwarancyjnych, artykułów wyposażenia wnętrz, usług telefonicznych i internetowych, dostawy energii i gazu oraz usług kurierskich.
Jak podkreśla Mariola Guzenda w swoim sprawozdaniu, to brak zainteresowania sprawą, brak wiedzy i odwagi w obronie swoich praw  jest podstawą późniejszych kłopotów konsumenta. Niewłaściwe podejście do podpisanych umów, brak ich analizy i nieznajomość wynikających z zapisów terminów i obowiązków, jest wielokrotnie podstawa do podjęcia pochopnych i niewłaściwych decyzji.
Konsumenci nie przywiązują uwagi do podpisywanych dokumentów i umów, nie znają ich treści nawet po upływie dłuższego czasu od jej zawarcia. Zgłaszając się do rzecznika oczekują nie tylko porady ale i analizy umowy, którą podpisali, a z którą nie zapoznali się pomimo dużego upływu czasu. Nadal obserwuje się  całkowity brak rozwagi przy podejmowaniu decyzji związanej z zawarciem umowy  i poniesieniu  jej skutków finansowych. Istotną rolę w niekorzystnych dyspozycjach finansowych podejmowanych przez dużą grupę konsumentów odgrywa możliwość otrzymania przy okazji zawierania umowy „prezentu”. Bardzo często decyzje podejmowane są pod wpływem impulsu,  niecodziennej okazji, czy argumentów konsultantów i akwizytorów. Presja czasu stosowana w pracy  kurierów doręczających konsumentom umowy, jest także jedną z przyczyn składania przez konsumentów nieprzemyślanych podpisów, mających wpływ na późniejsze problemy związane z wypowiadaniem i rozwiązywaniem takich umów. Niejednokrotnie konsekwencją takiego postępowania jest obciążenie konsumenta zapłatą określonej kwoty z tytułu udzielonych upustów i ulg oraz promocji udzielonych na czas trwania umowy. Konsumenci nie czytając umów nie pamiętają także, kiedy upływa termin takiej umowy  i wiążą się na kolejny okres z innym dostawcą usługi – czytamy w sprawozdaniu z pracy powiatowego rzecznika konsumentów.

Powiatowa rzecznik konsumentów Mariola Guzenda zaprasza w czwartki w godz. 8:00 – 13:00 do pok. 76 – III p. bud. Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie; nr tel. 62 732 06 55, 505 301 115, e-mail: rzecznikkonsumentow@powiatostrzeszowski.pl

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content