AktualnościWszystkie

Zarząd Powiatu o działalności PCPR

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w 2023 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu w Ostrzeszowie w grudniu 1998 roku; jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie.

PCPR, kierując się zasadą pomocniczości, prowadzi szeroką działalność na rzecz mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego w celu poprawy warunków ich życia – realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zadania nałożone odrębnymi ustawami oraz projekty i programy związanie z realizacją zadań ustawowych.

Podejmowane w 2023 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działania miały na celu poprawę warunków życiowych mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. Koncentrowano się zwłaszcza na pracy nad polepszeniem sytuacji socjalno-bytowej podopiecznych, ich wiedzy prawnej, poziomu funkcjonowania psychospołecznego oraz możliwości uczestniczenia w rehabilitacji.

Pomoc adresowana była w szczególności do osób z niepełnosprawnościami, rodziców zastępczych i dzieci przebywających pod ich opieką, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, osób znajdujących się w kryzysie (głównie z powodu doświadczania przemocy domowej), osób z zaburzeniami psychicznymi, osób w podeszłym wieku bądź osób potrzebujących specjalistycznego wsparcia (prawnego, psychologicznego, socjalnego).

Pełną treść sprawozdania prezentujemy poniżej:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content