AktualnościWszystkie

Zarząd o działalności PUP

Na koniec grudnia 2020 roku liczba osób bezrobotnych w powiecie ostrzeszowskim wyniosła 1066 osób (w tym 665 kobiet), w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie poziomu bezrobotnych o 67 osób. Stopa bezrobocia w powiecie w grudniu 2020 r. stanowiła wartość 4,3% , natomiast w województwie 3,7%, a w skali kraju 6,2% – na dzisiejszym, 109 posiedzeniu Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz informację o sytuacji na rynku pracy w roku 2020.
W ubiegłym roku działania PUP w głównej mierze były skupione na realizowaniu zadań wynikających z tarczy antykryzysowej.  Jak podkreśla dyrektor PUP Ewa Rycerska, przebiegało to sprawnie, co potwierdza wyróżnienie, jakie otrzymał ostrzeszowski PUP od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za sprawne wdrażanie w 2020 roku tarczy antykryzysowej. W ramach pomocy przedsiębiorcom  przeznaczono na ten cel w roku 2020 kwotę 28 118 692 zł tytułem 4 348 wniosków składanych na poszczególne formy pomocy.
Znaczny problem dla działalności urzędu stanowiły liczne zachorowania na covid wśród załogi PUP, mimo to nie wystąpiła konieczność całkowitego zamknięcia placówki. Wśród skutków pandemii dyrektor PUP wymieniła między innymi mniejszą liczbę ofert pracy, jakie wpłynęły do PUP oraz spadek zatrudnienia cudzoziemców.
Obsługa interesantów w PUP odbywa się w reżimie sanitarnym; w urzędzie utworzono 3 zewnętrzne punkty obsługi petenta.
Wśród problemów, z jakimi  boryka się PUP wymienić można nadmiar dokumentacji archiwalnej, dlatego priorytetowym zadaniem stało się utworzenie dodatkowej składnicy akt. Na ten cel przeznaczono 30-metrowe pomieszczenie na II piętrze gmachu PUP.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content