AktualnościWszystkie

Zarząd o działalności PSP

Zarząd Powiatu na swoim 168 posiedzeniu przyjął informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok. Informację złożył osobiście bryg. Piotr Mazurkiewicz.

W 2021 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego odnotowano 1447 zdarzeń:
– 173 pożary (165 małych, 5 średnich, 2 duże, 1 bardzo duży),
– 1251 miejscowych zagrożeń (49 małych, 1188 lokalnych, z czego 351 to działania związane z koronawirusem, 14 średnich),
– 23 alarmy fałszywe (2 złośliwe, 12 w dobrej wierze, 9 – instalacja).
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie pracuje 46 ratowników (Komenda ma 4 wakaty, które w tym roku mają być zlikwidowane) oraz 2 osoby w korpusie służby cywilnej.
Wśród planów na rok 2022 rok, oprócz ustabilizowania sytuacji kadrowej, komendant wymienił między innymi: zakup samochodu GBA i GCBA, zamontowanie instalacji fotowoltanicznej na gmachu komendy, poprawę zasięgu łączności radiowej na terenie powiatu, uzupełnienie sprzętu do prowadzenia działań specjalistycznych na poziomie podstawowym w jednostkach OSP KSRG, współorganizacja manewrów dla jednostek OSP w KSRG, przeprowadzenie kursów dla strażaków OSP, modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniach garażowych komendy, poprawę warunków socjalnych strażaków systemu zmianowego –remont pomieszczeń biurowych, socjalnych i świetlicy.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content