AktualnościWszystkie

XXXVI sesja Rady Powiatu

21 września odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Obrady będą się odbywały w trybie zdalnym od godziny 13:30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XXXVI sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XXXVI sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok,
b) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2021 roku,
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz powiatu ostrzeszowskiego,
d) wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat ostrzeszowski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
e) uchwalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez powiat ostrzeszowski,
f) ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

5. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content