Konwent Powiatów Województwa WielkopolskiegoWszystkie

XXV Zgromadzenie ZPP

W Warszawie odbywa się właśnie dwudniowe posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. W obradach uczestniczy ostrzeszowski starosta, jednocześnie przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego Lech Janicki.
Jest to posiedzenie poświęcone jubileuszowi 20-lecia istnienia Związku Powiatów Polskich. Ponadto Zgromadzenie Ogólne, jako najwyższy organ Związku, zostało zwołane, aby przedyskutować najważniejsze dla samorządów problemy, wypracować stanowiska, które zostaną przekazane właściwym organom, zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe, przyjąć budżet na rok bieżący, dokonać zmiany Statutu Związku oraz przyjąć program działania na 2019 rok
Na dzisiaj w ramach obrad plenarnych zaplanowano panel dyskusyjny dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego, a także wystąpienie prezesa NFZ na temat Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 i dyskusję o istotnych dla powiatów sprawach bieżących.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content