AktualnościWszystkie

XXV sesja Rady Powiatu

29 października o godzinie 12:00 odbędzie się XXV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Obrady będą się odbywały w trybie zdalnym.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XXV sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XXV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w
I półroczu 2020 roku.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok,
b) przyjęcia „Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
c) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2020 roku,
d) zmiany Uchwały nr XLVIII/242/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
e) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2021.
8. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.
9. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content