AktualnościWszystkie

XVIII sesja Rady Powiatu

31 marca o godzinie 12:00 odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Sesję zwołano na wniosek Zarządu Powiatu na podstawie art. 15 ust. 7 Ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 511).Głównym powodem zwołania sesji jest konieczność podjęcia uchwał związanych z bieżącą działalnością powiatu ostrzeszowskiego w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej.

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników instytucji publicznych powiatu ostrzeszowskiego, przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski zachęca do obserwowoania przebiegu XVIII sesji Rady Powaitu przez internet podczas transsmisji na żywo dostępnej na stronie https://crv.pl/transmisja-wielkopolskie-rada_powiatu_w_ostrzeszowie

Porządek obrad XVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie:
1. Otwarcie XVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XVIII sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XVIII sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2020 roku,
b) określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
c) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego oraz objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce przez powiat ostrzeszowski,
d) obciążenia nieruchomości,
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz powierzenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5587 Grabów-Osiek w m. Zawady”.
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz powierzenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5596 w m. Marszałki”.
g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz powierzenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5585P w m. Czajków-Śniegule”.
5. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content