AktualnościWszystkie

XVI sesja Rady Powiatu

30 stycznia o godzinie 12:00 odbędzie się XVI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XVI sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XVI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności w 2019 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XV/101/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
b) zmiany Uchwały Nr XXI/90/2000 z dnia 06.09.2000 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Powiatu w Ostrzeszowie,
c) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej,
d) uchylenia uchwał Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji,
e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
8. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2020 rok.
9. Sprawozdanie starosty ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
10. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Informacja dot. sytuacji finansowej samorządów powiatowych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content