AktualnościWszystkie

XV sesja Rady Powiatu

30 grudnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej starostwa powiatowego odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XV sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2020-2023:
– przedstawienie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,
– głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
b) uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok:
– przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu,
– przedstawienie opinii komisji,
– przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,
– przedstawienie autopoprawek zarządu powiatu,
– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2020,
– dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami Zarządu Powiatu i poprawkami komisji,
– dyskusja nad wniesionymi ewentualnymi poprawkami przez radnych powiatu,
– głosowanie nad autopoprawkami i poprawkami,
– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
c) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019-2022,
d) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok,
e) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2019 roku,
f) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
6. Sprawozdanie starosty ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content