AktualnościWszystkie

XLVIII sesja – debata nad Raportem o stanie powiatu i wotum zaufania

Raport o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którą zarząd powiatu co roku, do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi powiatu.
W debacie głos mogli zabrać mieszkańcy powiatu, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego zgłoszenia  do przewodniczącego rady, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Nikt z mieszkańców powiatu nie skorzystał z tej możliwości i nad dokumentem debatowali radni w swoim gronie.
Raport przedstawia zwięzłą informację podsumowującą działalność Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w 2019 roku, w szczególności uwzględniającą realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Informacje zawarte w raporcie mają za zadanie służyć zarówno radnym powiatowym, jak i mieszkańcom powiatu ostrzeszowskiego, do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest powiat. Jednocześnie informacje te mogą posłużyć jako  wytyczne do tworzenia nowych, przyszłościowych zadań – wyjaśnia sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny.

Raport o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok, który za XLVIII sesji Rady Powiatu zaprezentował Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki,  znajduje się tutaj:

Po omówieniu opracowania Rada Powiatu w drodze uchwały udzieliła swojemu organowi wykonawczemu – Zarządowi Powiatu – wotum zaufania. Uchwałę wyrażającą zaufanie dla działalności Zarządu Powiatu rada podjęła czternastoma głosami „za”, przy dwóch głosach „przeciw” i jednym „wstrzymującym”.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content