AktualnościWszystkie

XIV sesja Rady Powiatu

9 grudnia o godzinie 10:00 odbędzie się XIV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo powołaną radną.
3. Przedstawienie porządku XIV sesji Rady Powiatu.
4. Wybór sekretarza XIV sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie protokołów XII i XIII sesji Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr I/2/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Ostrzeszowie,
b) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok,
c) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019-2022,
d) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2019 roku,
e) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2020,
f) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
g) rozpatrzenia skargi Teresy F. na dyrektora Domu Dziecka w Ostrzeszowie,
h) zmiany w składach osobowych komisji Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
8. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
9. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content