AktualnościWszystkie

XIII sesja Rady Powiatu

Zmiany w budżecie powiatu oraz przekształcenia w strukturze szkół będących w pieczy powiatu były zasadniczymi tematami XIII sesji Rady Powiatu, która na wniosek Zarządu Powiatu odbyła się 12 listopada.
Uchwała w sprawie zmian w tegorocznym budżecie powiatu była związana z dofinansowaniem uzyskanym przez powiat z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z uzyskaniem dodatkowych dochodów wynikających z zajęcia pasa drogowego. W ślad za zmianami w tegorocznym budżecie radni nanieśli zmiany także w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022.
Ponadto na XIII sesji radni przyjęli pakiet uchwal oświatowych: w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Ostrzeszowie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie, w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie, w sprawie przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie, a także w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Ostrzeszowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie w pięcioletnie Technikum nr 1 w Ostrzeszowie oraz przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Ostrzeszowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Ostrzeszowie. Uchwały oświatowe podjęto na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content