Wydz. Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju

wdt_ID LP Stanowisko Osoba kontaktowa Numer telefonu Pokój
1 1. p.o Kierownika wicestarosta Adam Mickiewicz 732 00 40 Bud. B II p.
2 2. Zastępca kierownika Ludmiła Cieślarczyk 732 00 66 Bud. B II p.
3 3. Sprawy z zakresu oświaty Urszula Bednarek 732 00 75 Bud. B II p.
4 4. Sprawy z zakresu oświaty Dominika Grzesiak-Sikora 732 00 75 Bud. B II p.
5 5. Sprawy z zakresu oświaty Jacek Pomykała 732 00 75 Bud. B II p.
6 6. Sprawy z zakresu promocji Katarzyna Nowak 732 00 65 Bud. B II p.
7 7. Sprawy z zakresu promocji Dagmara Morawiec 732 00 65 Bud. B II p.
8 8. Sprawy z zakresu promocji Małgorzata Domazer 732 00 65 Bud. B II p.
Back to top button
Skip to content