Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

wdt_ID Lp. Wydział Stanowisko Osoba kontaktowa Numer Telefonu Pokój
1 1. Geodeta Powiatowy Kierownik Zofia Nieruchalska 732 00 81 p.43
2 2. Referat Gospodarki Nieruchomościami Kierownik Sylwia Siedlecka-Snela 732 00 82 p.52
3 3. Referat Gospodarki Nieruchomościami Maria Kempa 732 00 80 p.51
4 4. Referat Gospodarki Nieruchomościami Piotr Kulczycki 732 00 80 p.51
5 5. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Grzegorz Maury 732 00 83 p.45
7 6. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Paulina Kowalska - Palat 732 00 83 p.45
8 7. Mapa numeryczna, ZUD Justyna Cempel – Bochyńska 732 00 85 p.50
9 8. Mapa numeryczna, ZUD Karolina Pastucha 732 00 85 p.50
10 9. Mapa numeryczna, ZUD Karolina Czubak 732 00 85 p.50
11 10. Mapa numeryczna, ZUD Daria Wieczorek 732 00 85 p.50
Back to top button
Skip to content