Wydz. Budownictwa i Środowiska

wdt_ID LP. Stanowisko Osoba Kontaktowa Numer Telefonu Lokalizacja
1 1. Kierownik Kazimierz Ciurys 732 00 96 ul. Zamkowa 16a (bud. B)
2 2. Zastępca kierownika Sławomir Jędrzejewski 732 00 70 ul. Zamkowa 16a (bud. B)
3 3. Sprawy budownictwa Halina Sobańska 732 00 95 ul. Zamkowa 16a (bud. B)
4 4. Sprawy budownictwa Monika Lewek-Mikołajczyk 732 00 95 ul. Zamkowa 16a (bud. B)
5 5. Sprawy budownictwa Zbigniew Turski 732 00 95 ul. Zamkowa 16a (bud. B)
6 6. Leśnictwo Mirosława Mazurek 732 00 72 ul. Zamkowa 16a (bud. B)
7 7. Leśnictwo Rafał Stodolski 732 00 72 ul. Zamkowa 16a (bud. B)
Back to top button
Skip to content