AktualnościWszystkie

Wybrano partnera

Na podstawie  art. 33 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej Powiat Ostrzeszowski w drodze konkursu wyłonił Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPWP.09.03.02-IZ-00-30-001/20). Partnerem Powiatu Ostrzeszowskiego zostało Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości.

Dnia 20 lipca br. przedstawiciele Powiatu oraz Stowarzyszenia podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim”, przygotowywanego do konkursu  w ramach Osi Priorytetowej 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach ustanowionego partnerstwa strony wspólnie przygotowują  dokumentację projektową a w po otrzymaniu dofinansowania będą  brać udział w projektowaniu oferty kształcenia odpowiadającej potrzebom rynku pracy, współorganizować kształcenie praktyczne, przygotowywać programy nauczania,  modernizować treści i metody kształcenia oraz promować projekt.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content