AktualnościWszystkie

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi – konsultacje społeczne

Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok podjął dzisiaj Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie. Konsultacje potrwają od 10 do 18 września. Projekt programu zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu (bip.powiatostrzeszowski.pl); wszelkie uwagi i opinie na temat projektu należy w formie pisemnej kierować do Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie.Przedmiotowy projektznajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content