AktualnościWszystkie

Wspólnie o wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu

5 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji branżowych Rady Powiatu. Komisje zebrały się, by zapoznać się z informacją o wykonaniu budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2021 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2024 oraz o przebiegu i realizacji przedsięwzięć wieloletnich powiatu ostrzeszowskiego. Informację przedstawiła skarbnik powiatu Urszula Mikołajczyk-Machoł. Informacja ta trafi na najbliższą sesję Rady Powiatu do ostatecznego zaakceptowania przez radnych.
Realizacja budżetu powiatu ostrzeszowskiego za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:
− plan dochodów w wysokości 81.463.675,37 zł po zmianach został zrealizowany w kwocie 45.846.318,66 zł tj. 56,28 % planu,
− plan wydatków w wysokości 87.873.031,92 zł po zmianach został zrealizowany w kwocie 39.767.137,54 zł tj. 45,26 % planu,
− nadwyżka w wysokości 6.079.181,12 zł, która jest wynikiem różnicy pomiędzy wykonaniem większych dochodów, a wykonaniem mniejszych wydatków w stosunku do planu w uchwale budżetu powiatu ostrzeszowskiego na 2021 r., zostanie przeznaczona na realizację wydatków, których wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 roku.
Pierwsze półrocze charakteryzowało się oszczędną realizacją wydatków budżetowych, nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy dróg i chodników, których termin wykonania jest wyznaczony na II półrocze 2021 roku.
Przedstawiona analiza dochodów i wydatków budżetowych powiatu ostrzeszowskiego za I półrocze 2021 roku wskazuje, że ograniczenie niektórych wydatków w II półroczu i realizacja określonych zadań inwestycyjnych i remontowych, które zostały uchwalone w budżecie powiatu ostrzeszowskiego, pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu powiatu – podsumowuje skarbnik Urszula Mikołajczyk-Machoł.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content