AktualnościWszystkie

Wielkopolski Kongres Samorządowy – postulaty do rządu i polityków

Postulaty zmian prawnych funkcjonowania samorządu z perspektywy wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego były głównym tematem III Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego, który odbył się 25 stycznia 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W obradach uczestniczył Starosta Ostrzeszowski, jednocześnie przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego Lech Janicki, który zabrał głos w dyskusji między innymi uzupełniając postulaty skierowane do rządu i polityków o dwa dotyczące powiatów  w zakresie ich ustroju, mianowicie:

  • Skuteczne dowartościowanie sektora pomocy społecznej, wyrównanie dysproporcji płacowych, uelastycznienie systemu świadczeń opiekuńczych podmiotów instytucjonalnych na rzecz lokalnej społeczności.
  • Powrót do systemu powiatowej administracji zespolonej, w którym relacja inspekcji, służb i straży z samorządem na poziomie powiatu nie będzie miała charakteru iluzorycznego, ale realny.

Ponadto trzeci postulat dotyczący organizacji służby zdrowia, który brzmi: Zmiana systemu organizacji służby zdrowia, a zwłaszcza realna wycena świadczeń zdrowotnych, których niedoszacowanie w przeważającej większości ośrodków, spowodowało olbrzymie zadłużenie jednostek, ograniczające efektywną realizację zadań Lech Janicki proponuje uzupełnić o zapis: Ujednolicenie sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych (do tej pory jedne pomioty są finansowane z góry, inne z dołu – za wykonane świadczenia).

Gościem konkgresu i jego aktywnym uczestnikiem był współtwórca reformy samorządowej Jerzy Stępień.

Poniżej prezentujemy Stanowisko III Wielkopolskiego Forum Samorządowego w sprawie potrzeby zmian prawnych i organizacyjnych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego:

(fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content