AktualnościWszystkie

Walne Zgromadzenie Bezpiecznego Powiatu

18 czerwca odbyło sprawozdawczo-wyborcze, walne zgromadzenie stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie.
Po przyjęciu sprawozdań – z pracy Zarządu oraz sprawozdania finansowego i z pracy Komisji Rewizyjnej – złożonych przez prezesa stowarzyszenia Zbyszka Szmaja, skarbnika Waldemara Kaźmierczaka oraz przewodniczącego Jerzego Przygodę, członkowie Bezpiecznego Powiatu jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W związku z zakończeniem kadencji konieczne stały się wybory nowego Zarządu. I w tej sprawie uczestnicy spotkania byli jednogłośni. Oto nowy skład Zarządu:
– prezes: Zbyszko Szmaj,
– wiceprezes: Zofia Witkowska,
– skarbnik: Waldemar Kaźmierczak,
– sekretarz: Grażyna Jaszczyk,
– członek: Krzysztof Sitek.
Komisja Rewizyjna:
– Jerzy Przygoda,
– Maria Gąsiorek,
– Władysław Karnicki.
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat miało 29 członków zwyczajnych. Wczoraj skład ten powiększył się o 2 osoby – o wójtów Doruchowa i Kobylej Góry: Urszulę Kowalińską i Wiesława Berskiego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content