AktualnościWszystkie

W 80 rocznicę deportacji mieszkańców ziemi ostrzeszowskiej

7 września obchodzono Dzień Pamięci Deportowanych do niemieckich obozów koncentracyjnych mieszkańców ziemi ostrzeszowskiej. Do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego zjechali potomkowie, krewni, powinowaci i przyjaciele byłych więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych w 80 rocznicę pierwszych deportacji.
Organizatorem przedsięwzięcia było Ostrzeszowskie Centrum Kultury, Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej wraz z Klubem Poznańskim oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie.
Gości powitał prezes TPZO oraz przewodniczący ZKRPiBWP w Ostrzeszowie Bohdan Ogrodowski.
W gronie prelegentów znaleźli się:
– Mirosława Rzepecka – kierownik ostrzeszowskiego Muzeum Regionalnego, która wystąpiła z wykładem pt. „Obozy koncentracyjne Dachau i Mathausen-Gusen na rysunkach ostrzeszowskiego więźnia Stanisława Walczaka”,
– prezes poznańskiego klubu TPZO Marek Makieła wygłosił wykład pt. „Sylwetki więźniów pierwszych grupowych transportów więźniów deportowanych do KL Dachau w kwietniu i maju 1940 roku”,
– Roman Dziergwa z poznańskiego klubu TPZO – prelekcja pt. „ Listy więźniów do rodzin”.
W programie spotkania znalazł się także film dokumentalny, w którym były więzień Jan Woryma opowiada o warunkach egzystencji obozowej.
Główną ideą przyświecającą projektowi Dzień Pamięci Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Dachau było ustalenie listy osób, pochodzących z Ostrzeszowa i okolicy, które 80 lat temu zostały aresztowane i wywiezione w dwóch transportach do KL Dachau. Myślą przewodnią tego projektu jest  personifikacja numerów  więziennych aresztowanych, przedstawienie biografii osób, które te numery otrzymały, a przede wszystkim wyciągnięcie ich z anonimowej masy i oddanie im ich indywidualności – wyjaśnia prezes Poznańskiego Klubu TPZO Marek Makieła. Chcemy, by wynikiem spotkania rodzin byłych więźniów było opracowanie indywidualnych biografii tych więźniów i przesłanie ich do Księgi Pamięci, która znajduje się w Kościele Pojednania na terenie Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego w Dachau. Biografia każdego byłego więźnia składa się z 4 stron DIN A 3 eksponowanych na cyfrowym stole do czytania.  Umożliwia on przeglądanie i czytanie arkuszy pamięci – tłumaczy M. Makieła.
Po przerwie i poczęstunku uczestnicy spotkania rozmawiali o projekcie publikacji książkowej poświęconej ostrzeszowskim więźniom obozów koncentracyjnych.
Uroczystości towarzyszyła wystawa przejmujących prac Stanisława Walczaka.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content