Aktualności

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie informuje o możliwości ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym. O pomoc materialną ubiegać się mogą uczniowie, słuchacze i studenci, którzy uczą się lub studiują w trybie dziennym, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Średni dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dzieci, gdzie kwota ta nie może być wyższa niż 740 zł netto. Kwota ta musi być zgodna z zaświadczeniem o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.

Wnioski o stypendium dla zainteresowanych zameldowanych na stałe na terenie powiatu ostrzeszowskiego są dostępne w Wydziale Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, a dla uczniów – także w szkołach ponadpodstawowych . Uczniowie pobierający naukę w szkołach ponadpodstawowych powiatu ostrzeszowskiego, ale zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym. Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów zostały określone w regulaminie, który dostępny jest tutaj: Regulamin Stypendium Marszałka. Ostateczny termin składania wniosków dla uczniów upływa – 25 września, a dla studentów – 20 października.

Formularze i wnioski: 

Zał. nr 1

Zał nr 2

Zał. nr 4

Zał nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja: Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie tel. 62 732 00 75

Bezpośrednia informacja o stypendiach dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content