AktualnościWszystkie

Starosta powołał Powiatową Radę Rynku Pracy

W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy, starosta ostrzeszowski powołał nowy skład tego opiniodawczo-doradczego organu. Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarządzeniem starosty w Radzie Rynku Pracy przez najbliższe 4 lata pracować będą:
– Maria Adamska ze Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego,
– Gabriela Bednarek z Agroturystycznego Stowarzyszenia Ziemi Ostrzeszowskiej,
– Dariusz Grzesik z Zespołu Szkół nr 1,
– Jan Kałużny z Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,
– Jerzy Koszarny z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych,
– Jerzy Przygoda z Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania,
– Jan Puchała z Rady Gminy Kraszewice, reprezentujący jednocześnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kraszewice im. Marianny Miletich,
– Małgorzata Rajska z z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Służby Zdrowia,
– Adam Warzybok z Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrzeszowie,
– Zofia Witkowska – radna Rady Powiatu, wicestarosta ostrzeszowski,
– Mariusz Witek – samorządowiec, reprezentant Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania,
– Ziemisław Szmaj z Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.
Organizację, zakres i tryb działania Rady Rynku Pracy określają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 630).
Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy prowadzi Powiatowy Urząd Pracy.
Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
– ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
– opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
– składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
– ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy i wniosków w sprawach zatrudnienia,
– delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej, w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji, dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
– opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
– opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content