AktualnościWszystkie

Starosta Ostrzeszowski zawiadamia

STAROSTA OSTRZESZOWSKI

zawiadamia, że w terminie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 22 sierpnia 2023 r. w dni robocze w godzinach 800 do 1500, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie – ul. Zamkowa 31 (II piętro) zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 301801_2 Czajków obejmujący obręby ewidencyjne: Czajków, Klon, Michałów, Mielcuchy, Muchy, Salamony.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Poniżej – pelen tekst dokumentu:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content