AktualnościWszystkie

Starosta Ostrzeszowski zawiadamia

Starosta Ostrzeszowski zawiadamia, że w terminie od 1 do 22 sierpnia 2023 r. w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00, w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie – ul. Zamkowa 31 (II piętro) zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 301801_2 Czajków obejmujący obręby ewidencyjne: Czajków, Klon, Michałów, Mielcuchy, Muchy, Salamony.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Poniżej – pełen tekst dokumentu:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content