AktualnościWszystkie

Środki na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

Rada Powiatu (w drodze uchwały podjętej na LI sesji) rozdysponowała pulę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2022 roku. Radni uwzględnili potrzeby wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan finansowy dla powiatu ostrzeszowskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON w roku 2022 określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosi w sumie 4 247 771 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono 57 585 zł; pieniądze te są przeznaczone na:
–  zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu,  
– jednorazową pomoc na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
– dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego,
– zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
– zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom niepełnosprawnym,
– finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych,
– finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,
– refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono 4 190 185 zł. Środki te mogą zostać rozdysponowane na:
– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych,
– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
– dofinansowanie kosztów działania Warsztatów terapii Zajęciowej,
– dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content