AktualnościWszystkie

Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie stowarzyszenia Bezpieczny Powiat

18 czerwca o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego (wejście od podwórza) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2018 rok.
 4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  –  zatwierdzenia złożonych sprawozdań
  –  udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi za 2018 rok.
 8. Wybór nowego składu Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały o wyborze
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały o wyborze.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

(Zarząd Stowarzyszenia prosi o uregulowanie zaległych składek)

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content